agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Mừng 60 năm THSV

Rong_ThuHuong_s

Thể loại ‘Dĩ đề vi thủ’ hay “Khoán thủ” (8 chữ mở đầu của 8 câu thơ là 1 câu có liên hệ tới chủ đề : ở bài này là ý tiếp của câu số 1, đọc ngang rồi đọc dọc)

Giáp Thìn năm trước Hội chào đời

Thìn Tuất vần xoay đã sáu mươi

Năm tháng không hề phai ý chí

Nay xưa vẫn vẹn thắm tình người

Hội viên trai gái gom công sức

Đoàn ngũ trẻ già trải khắp nơi

Vẫn vững niềm tin vào Chính Nghĩa

Mạnh vang tiếng nói bốn phương trời

Nguyễn Kim Cương

Các chủ tịch THSV

30 người đã thay thế nhau từ 1964 để giữ vai trò chủ tịch. Danh sách.

Tổng Hội muôn thuở

Hãy cùng tưởng nhớ đến những bạn đã từng lui tới trong Đại Gia Đình Tổng Hội trong những năm qua. Danh sách.

Hành trình qua các thập niên