agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Năm 2024, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris bước vào năm thứ 60 hoạt động liên tục. Mời bạn viếng thăm ngang dọc, đọc các trang viết, xem các hình ảnh, nghe các nhạc phẩm để biết thêm về Tổng Hội. 

Trong trường hợp không có thiện cảm hay không thích hợp với chủ trương, với đường lối, với quan điểm của Tổng Hội, xin bạn vui lòng quá bước, đừng ở lại cho mệt tâm, mệt óc…

Hành trình 60 năm

Tổng Hội ra đời trong những hoàn cảnh nào ? Đã làm được gì trong 60 năm ?
Mời bạn ghé thăm trang Hành trình !

Sự kiện đã qua

Hội Tết Giáp Thìn 18.02.2024

Cuộc tổ chức đã thành công mỹ mãn.

Xin mời coi phóng sự hình ảnh.

Hội thảo – Bàn tròn 6.04.2024

Sống giữa hai nền văn hóa : thách thức của giới trẻ Pháp gốc Việt
Maison des Associations, 11 rue Caillaux – 75013 Paris

Xin đón coi phóng sự hình ảnh.

Sự kiện sắp tới

11 tháng 5 : triển lãm ’60 năm hoạt động’

11g đến 17g.
Maison des Associations, 11 rue Caillaux – 75013 Paris
Triển lãm tài liệu, hình ảnh, phim, kỷ vật – Thuyết trình, Sinh hoạt văn nghệ.

Chương trình và các chi tiết tổ chức khác sẽ được công bố sau.

26 tháng 5 : hội vũ Xuân

>> Giữ chỗ <<
Gala 60 ans

Tháng 6 : tranh đua thể thao

Chương trình sẽ được công bố sau.

22 tháng 9 : nhạc hội Lam Sơn

14g30 đến 17g30 (chưa hoàn toàn chắc chắn)
Salle Agoreine – 63bis bd. du Maréchal Joffre – Bourg La Reine
Sinh hoạt văn nghệ quy tụ thành viên Tổng Hội và thân hữu chung quanh các bản nhạc của Văn Đoàn Lam Sơn.

Giờ giấc chính xác, chương trình và các chi tiết tổ chức khác sẽ được công bố sau.

27-29 tháng 9 : trại hội ngộ

Địa điểm, điều kiện tham gia và các chi tiết tổ chức khác sẽ được công bố sau.

Trại hè nội bộ thường niên tổ chức vào dịp cuối tuần. Lần này dự trù lôi cuốn sự tham gia đông đảo của các thế hệ khác nhau của Hội. 

Tháng 11 : liên hoan kết thúc năm kỷ niệm

Sẽ công bố sau.