agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Sống giữa hai nền văn hóa

Thách thức của giới trẻ Pháp gốc Việt

Ổ bánh mì tay này, tô phở tay kia.

Làm sao thế hệ thứ hai của các con em người Việt nhập cư có thể chấp nhận được tính cách đa văn hóa đó ? Bằng cách nào thế hệ cha ông truyền lại được văn hóa nguyên thủy ? 

Sống giữa hai nền văn hóa” : đó là thách thức về bản sắc mà giới trẻ Pháp gốc Việt đang phải đối mặt.

Nhằm đề cập đến những vấn đề liên quan với cộng đồng và việc truyền đạt văn hóa này, nhóm Fils Rouges Vietnam (Sợi chỉ đỏ Việt Nam) mời bạn tham gia một cuộc hội thảo bàn tròn tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm thành lập Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris.

Cuộc hội thảo sẽ được bà Liêm Khê Luguern, nhà sử học, nghiên cứu viện thuộc viện IRIS-EHESS và viện Convergences Migrations khởi đầu với một bài tham luận. Bà Liêm Khê còn là thành viên trong hội đồng khoa học của cuộc Triển lãm “Những cuộc nhập cư đến từ Đông và Đông Nam Á từ năm 1860” đã diễn ra gần đây tại viện Bảo Tàng Quốc Gia về Lịch Sử Nhập Cư ở Paris. Bà cũng đã trình một luận án về “Người lao động Đông Dương”. 

GHI DANH THAM DỰ

Hội thảo hoàn toàn miễn phí nhưng muốn tham dự cần phải ghi danh tại trang (số chỗ giới hạn) :
https://my.weezevent.com/vivre-entre-deux-cultures-le-defi-des-jeunes-franco-vietnamiens

CHUNG QUANH BÀN TRÒN

Đoan Bùi : ký giả tại tuần san L’Obs, tác giả của nhiều tác phẩm trong số có tự truyện “Người cha im lặng” (Le silencve de mon père) và tiểu thuyết đầu tay “Cao ốc” (La Tour).

Olivier Đinh : chủ tịch hội từ thiện “Duc Son Child”.

Linda Nguon : tác giả các chương trình phát hình trên mạng Instagram Banh mi media, Banh Mi Food đồng thời chủ xướng dự án triển lãm ảnh “Humans of Chinatown”.

Nguyễn-Tôn Nữ Hoàng Mai : giáo viên Việt ngữ (“cô Mai”) và chủ tịch hội từ thiện Lớp hoang (Ecole Sauvage).

Nguyễn Hào : cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris (2014-2018).

Nguyễn Quang Trung Tino : cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris (2018-2022).

ĐIỀU HỢP VIÊN

François Guillemot : nhà sử học, chuyên gia về Việt Nam đương đại, nghiên cứu viên CNRS tại viện Đông Á ở Lyon. Tác giả các sách “Đại Việt, indépendance et révolution au Vietnam, l’échec de la troisième voie, 1938-1955 ”  (Les Indes savantes, 2012) và “Viêt-Nam, fractures d’une nation. Une histoire contemporaine de 1858 à nos jours” (La Découverte, 2018).

FILS ROUGES VIETNAM

Ba chỉ đỏ Việt Nam – Fils Rouges Vietnam có mục đích tiên khởi là đem đến cho người trẻ, gốc Việt hay không, những chìa khóa để hiểu các thách thức xã hội và kinh tế hiện nay của Việt Nam cũng như vị thế chính trị địa ly của nước Việt ở châu Á và thế giới, thông qua các buổi hội thảo, các cuộc điểm báo, tổ chức trong tinh thần cởi mở, bao dung và thân thiện.  

Nhóm chủ xướng Fils Rouges Vietnam 
Mail : frv.agevp@gmail.com
Facebook : Fils Rouges Vietnam AGEVP