agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 3

0:00 / 0:00
Em có về (Tu serais rentrée) - Xuân Sơn
Nhân chứng (Témoin) - Tú Anh
Sàigòn niềm nhớ (Nostalgie de Saigon) - Mimi
Tôi đi với anh (Je marche avec toi) - Khúc Lan, Phan Văn Hưng
Debrousse - Phương Tú
Hóa thân (Réincarnation) - Bảo Vân
Dựng lại một ngày (Reconstruire un jour) - Chorale
Thằng bé tát dầu (Le petit voleur de pétrole) - Phan Văn Hưng
Cho dân tôi (Pour mon peuple) - Vân Yến
Hát trong ngày về (Chanter le jour du retour) - Khúc Lan, Phan Văn Hưng
Hai mảnh đời (Deux existences) - Xuân Sơn
Xuân xưa (Printemps d'antan) - Quỳnh Chi
Ai nghe chăng (Qui entend ?) - Chorale