agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 4

0:00 / 0:00
Tiễn em rời K18 (Ne reviens plus à K18) - Thanh Trúc
Nuôi chí vững bền (Nourrir notre détermination) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
Bên kia sông Đuống (De l'autre rive du Đuống) - Lệ Thu
Tối quê hương (Pays couleur nuit) - Xuân Sơn
Xin trả lại quê hương (Rendez mon pays) - Diệp Văn Quý
Giấc mơ hòa bình (Rêve de paix) - Tú Anh
Ly hương (L'exil) - Thanh Trúc
Nguồn cội (Racines) - Lệ Xuân
Chuyến đi tạm (Départ temporaire) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
Lời từ chiến khu (Depuis la zone de guerre) - Phan Văn Hưng
Một ngày tất đến (Un jour viendra) - Khúc Lan, Diệp Văn Quý
Đường về chiến khu (En route pour la résistance) - Hợp ca