agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 4 - Con đường ta đi (Notre route)

0:00 / 0:00
Ne reviens plus à K18 (Tiễn em rời K18) - Thanh Trúc
Nourrir notre détermination (Nuôi chí vững bền) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
Sur l'autre rive du Đuống (Bên kia sông Đuống) - Lệ Thu
Pays couleur nuit (Tối quê hương) - Xuân Sơn
Rendez mon pays (Xin trả lại quê hương) - Diệp Văn Quý
Rêve de paix (Giấc mơ hòa bình) - Tú Anh
L'exil (Ly hương) - Thanh Trúc
Racines (Nguồn cội) - Lệ Xuân
Départ temporaire (Chuyến đi tạm) - Phan Văn Hưng, Bảo Vân
Depuis la zone de guerre (Lời từ chiến khu) - Phan Văn Hưng
Un jour viendra (Một ngày tất đến) - Khúc Lan, Diệp Văn Quý
En route pour la résistance (Đường về chiến khu) - Hợp ca

A écouter également