agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 5

0:00 / 0:00
Lời bạt (Introduction) - Trần Đỗ Thành
Anh tôi (Mon frère) - Phan Văn Hưng
Chiến sĩ vô danh (Soldat inconnu) - Tốp ca nam
Quê hương (Patrie) - Lệ Thu
Dòng sông xưa (La rivère d'antan) - Tốp ca nữ
Quê hương còn đó (Le pays est encore là) - Cao Nguyên
Trần Văn Bá - Hợp ca
Những đường phố Paris (Les rues de Paris) - Phan Văn Hưng
Như cỏ hoa tình yêu (Comme la faune de l'amour) - Thu Trang, Hoài Anh
Ngàn Khơi (Mer immense) - Thiên Kim, Quốc Khanh
Mưa sầu viễn xứ (Triste pluie d'exil) - Thu Trang, Hoài Anh
Hát cho người tử đạo (Chanter pour les martyrs) - Phan Văn Hưng
Tiến lên (En avant) - Hợp Ca