agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 5 - Theo bước chân anh (Sur tes pas)

0:00 / 0:00
Introduction (Lời bạt) - Trần Đỗ Thành
Mon frère (Anh tôi) - Phan Văn Hưng
Soldat inconnu (Chiến sĩ vô danh) - Tốp ca nam
La patrie (Quê hương) - Lệ Thu
La rivère d'antan (Dòng sông xưa) - Tốp ca nữ
Le pays est encore là (Quê hương còn đó) - Cao Nguyên
Trần Văn Bá - Chorale (Hợp Ca)
Les rues de Paris (Những đường phố Paris) - Phan Văn Hưng
Comme la faune de l'amour (Như cỏ hoa tình yêu) - Thu Trang, Hoài Anh
Mer immense (Ngàn Khơi) - Thiên Kim, Quốc Khánh
Triste pluie d'exil (Mưa sầu viễn xứ) - Thu Trang, Hoài Anh
Chanter pour les martyrs (Hát cho người tử đạo) - Phan Văn Hưng
En avant (Tiến lên) - Chorale (Hợp Ca)

A écouter également