agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 6

0:00 / 0:00
Bài ca cho bé Hải (Chanson pour le petit Hải) - Phan Văn Hưng
Debrousse - Phương Tú
Chuyến đi tạm - Bảo Vân, Phan Văn Hưng
Ngày mai ta sẽ (Demain je te ramènerai) - Nguyễn Xuân Sơn
Những người còn lại (Ceux qui restent) - Tú Anh
Giấy truyền đơn (Le tract) - Bảo Vân, Phan Văn Hưng
Anh tôi (Mon frère) - Phan Văn Hưng, Tào Văn Anh
Trần Văn Bá - Hợp Ca
Chante mon frère & Còn ai thương dân tôi (Quelqu'un pour aimer mon peuple ?) - Hạnh Quỳnh, Lê Như Kha
Hát trong ngày về (Chanter le jour du retour) - Khúc Lan, Phan Văn Hưng
Cho dân tôi (Pour mon peuple) - Vân Yến
Một ngày tất đến (Ce jour viendra) - Khúc Lan, Diệp Văn Quý
Quê Hương (Ma patrie) - Lệ Thu
Trong lòng quê hương (Au coeur du pays) - Hợp Ca