agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 6 - Florilège

0:00 / 0:00
Chanson pour le petit Hải (Bài ca cho bé Hải) - Phan Văn Hưng
Debrousse - Phương Tú
Un départ temporaire (Chuyến đi tạm) - Bảo Vân, Phan Văn Hưng
Demain je te ramènerai (Ngày mai ta sẽ) - Nguyễn Xuân Sơn
Ceux qui restent (Những người còn lại) - Tú Anh
Le tract (Giấy truyền đơn) - Bảo Vân, Phan Văn Hưng
Mon frère (Anh tôi) - Phan Văn Hưng
Trần Văn Bá - Chorale (Hợp Ca)
Chante mon frère & Quelqu'un pour aimer mon peuple (Còn ai thương dân tôi) - Hạnh Quỳnh, Lê Như Kha
Chanter le jour du retour (Hát trong ngày về) - Khúc Lan, Phan Văn Hưng
Pour mon peuple (Cho dân tôi) - Vân Yến
Ce jour viendra (Một ngày tất đến) - Khúc Lan, Diệp Văn Quý
Ma patrie (Quê Hương) - Lệ Thu
Au coeur du pays (Trong lòng quê hương) - Chorale (Hợp Ca)

A écouter également