agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lam Sơn 1

0:00 / 0:00
Tiếng gọi quê hương (L'appel de la patrie) - Phan Văn Hưng
Bốn mùa cho quê hương (Quatre saisons pour le pays) - Thanh Trúc
Giọt nước mắt còn lại (Les larmes restantes) - Xuân Sơn
Bài ca cho bé Hải (Chanson pour le petit Hải) - Tú Anh
Bài ca lên đường (Chant de départ) - Tào Văn Anh
Quân đoàn thức tỉnh (L'armée s'éveille) - Hợp ca
Khi tất cả là loài thực vật (Quand tout sera végétal) - Phan Văn Hưng
Anh em tôi (Mes compagnons) - Hợp ca
Bài ca lưu vong (Chant de l'exil) - Tú Anh
Cho tôi (Donnez-moi une chance) - Thanh Trúc
Có khi nào (Y aura-t-il un jour) - Lê Đăng Khả
Giọt nước mắt của mẹ (Les larmes d'une mère) - Thanh Trúc
Tôi muốn hét to (Je veux crier ) - Tào Văn Anh
Người Việt Tự Do hành khúc (Marche des Vietnamiens libres) - Hợp ca