agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Tin nóng

Affiche Têt 2024

Hội Tết Giáp Thìn “kỷ niệm 60 năm” đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 18 tháng 2, 2024. Từ vài tuần trước, tất cả các vé đã có người mua. Các khán giả đã trầm trồ trước các màn văn nghệ nhiều sáng tạo, đã chia sẻ sự hãnh diện của toàn thể THSV qua màn hợp ca “4 thế hệ”. Đặc san Xuân Nhân Bản kỷ niệm 60 năm đã được hỏi mua tận tình và không còn cuốn nào sau buổi lễ.

Hình ảnh Hội Tết

Khai trương năm kỷ niệm

Tiệc khai trương
Trụ sở THSVP - 26.01.2024

Chương trình kỷ niệm

Tài liệu tiếng Pháp

Nhân Bản Xuân

Số đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập THSV

Tem_NBX_2024
Trang bìa
Tem_NBX_2024_Sommaire
Mục lục

Đặc san Xuân 100 trang giá 5€ được bán tại :

Ao Ta, 44 av. d’Ivry – Paris 13 – centre commercial les Olympiades – 1er étage galerie Oslo

Khai Trí 93 av. d’Ivry – Paris 13