agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Thập niên 1994 - 2003

13.09.1998 Đại lễ 50 năm quốc kỳ

Ngày 5 tháng 6 năm 1948, Bản Tuyên Bố Chung đã được ký kết trên thiết giáp hạm Duguay Trouin tại Vịnh Hạ Long giữa Emile Bollaert, Cao Ủy Pháp tại Đông Dương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam dưới sự chứng kiến của Hoàng đế Bảo Đại.

Theo bản Tuyên Bố Chung lịch sử này, nước Pháp long trọng công nhận sự tự do thực hiện thống nhất của Việt Nam và nền độc lập quốc gia trong Liên Hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết với nước Pháp. Và đây cũng là dịp chính thức hóa Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam, đã được Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam công bố trước đó vào ngày 2/06/1948 : Quốc Kỳ Việt Nam là cờ nền vàng ba sọc đỏ, Quốc Ca là bài Tiếng gọi công dân.

Thời điểm 5 tháng 6 1948 có thể coi như đánh dấu bước đầu nước Việt Nam phục hồi chủ quyền độc lập và tái lập thống nhất lãnh thổ từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau sau nhiều cuộc phân ly trong quá khứ.

Để kỷ niệm 50 năm sự kiện quý giá đó, các hội đoàn người Việt tại Pháp đã đồng lòng tổ chức một Đại lễ vinh danh lá quốc kỳ vào ngày 13 tháng 9 năm 1998 : 1 cuộc diễn hành rộng lớn đã diễn ra trong khu phố quận 13 và tiếp theo đó là một buổi lễ long trọng tại sảnh thể thao Halle Carpentier. Ngoài ra, một tập Kỷ Yếu cunxng đã được ấn loát và phổ biến để ghi lại sự kiện này.

Lire aussi/Đọc thêm  Album Hình 1964 - 1973

Hội đoàn tổ chức

 1. Câu Lạc Bộ Văn Hoá Người Việt Tự Do / Club Culturel des Vietnamiens Libres
 2. Câu Lạc Bộ Văn Hoá Việt Nam / Club Culturel Vietnamien
 3. Cộng Đồng Bỉ Việt tại Liège / Communauté Belgo-Vietnamienne de Liège
 4. Hội Ái Hữu Dược Sĩ Việt Nam tại Pháp / Amicale des Pharmaciens Vietnamiens de France (APHAVINA)
 5. Hội Bạn và Tù Nhân Chính Trị Chế Độ Cộng Sản Việt Nam / Association des Amis et des Prisonniers Politiques du Communisme Vietnamien (APPOCOVI)
 6. Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà / Association des Anciens Combattants Vietnamiens
 7. Hội Hải Quân Việt Nam và Hàng Hải Việt Nam Cộng Hoà / Association des Anciens Marins de la République du Viet Nam
 8. Hội Y Giới Việt Nam Tự Do / Association des Médecins Vietnamiens Libres
 9. Khối Dân Tộc Phục Quốc / Bloc Populaire pour la Restauration de la Nation
 10. Phong Trào Diên Hồng / Mouvement Diên Hồng
 11. Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ Việt Nam / Mouvement National pour la Démocratie du Viet Nam
 12. Quỹ Ngàn Quan / Fonds “Mille Francs”
 13. Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris / Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
 14. Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghiã Quốc Gia Việt Nam Tự Do / Comité de Sauvegarde de la Juste Cause du Vietnam Libre
Lire aussi/Đọc thêm  Một con tim, một màu cờ