agevp60.com

Logo AGEVP 60 ans

Lịch sử ĐHTT

Lịch sử Đại Hội Thể Thao Việt Nam Âu Châu Bài viết này đã được đăng trên Nhân Bản tháng 6.1988 số 135. Vũ Tiến Nam Cùng chủ đề Menu Các kỳ ĐHTT Mười lần Đại Hội ĐHTT 1970 Jouy en Josas ĐHTT 1978 Beauvais ĐHTT 1990 Paris

Mười lần Đại Hội

Mười lần Đại Hội Bài viết này đã được đăng trên Nhân Bản tháng 5.1984 số 86. Vũ Tiến Nam Cùng chủ đề Menu Các kỳ ĐHTT ĐHTT 1970 Jouy en Josas ĐHTT 1978 Beauvais

ĐHTT 1990 Paris

ĐHTT 1990 Paris – Kỳ 25 o o oCác bài liên quan đến ĐHTT 1990 Lễ Khai Mạc Tường thuật Video Lễ Khai Mạc Nhà của ta Những giọt nước 100 phần 100 em ơi ! Bên lề Đại Hội Lễ Bế Mạc Tổng Kết Huy Chương Kết quả thể thao Báo ‘Tin Đại Hội’ […]

Các kỳ ĐHTT

Các kỳ Đại Hội Thể Thao Modifier Năm Kỳ Nơi tổ chức Thời gian tổ chức Hội đoàn tổ chức 1965 1 Lyon (Pháp) Phục Sinh 1966 2 Lyon (Pháp) Phục Sinh 1967 3 Grenoble (Pháp) Phục Sinh Hội Sinh Viên Việt Nam tại Grenoble 1968 4 Besançon (Pháp) Phục Sinh Hội Sinh Viên Việt […]

Đoàn Thể Thao

Đoàn Thể Thao Làm sao nói về AS Vietnam (Association Sportive Vietnam) ? Quả đây không phải là một chủ đề dễ dàng. Đó là một hội đoàn đã được Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris thành lập nhưng đó cũng là một Ban Thể Thao nằm trong Tổng Hội. Câu chuyện này […]